Ferâiz Hesaplama

Eshâb-ı Ferâiz ve Asabeler

Vefât Edenin Mirası (Terekesi)
TL
Vefât Edenin Cinsiyeti
Vefât Edenin Zevci
Vefât Edenin Zevcesi
Erkek Çocuğu
Kız Çocuğu
Oğlunun Oğlu
Oğlunun Kızı
Babası
Annesi
Babasının Babası
Babasının Babasının Babası
Babasının Anası
Anasının Anası
Babasının Babasının Anası
Babasının Anasının Anası
Anasının Anasının Anası
Erkek Kardeşi
Kız Kardeşi
Babadan Erkek Kardeşi
Babadan Kız Kardeşi
Anadan Kardeşi (Cinsiyet Farketmez)

Diğer Asabeler

Erkek Kardeşin Oğlu
Babadan Erkek Kardeşin Oğlu
Amca
Babadan Amca
Amca Oğlu
Babadan Amca Oğlu
Âzâd Eden
Âzâd Edenin Oğlu

Zevil-Erhâm

Önceki sınıflarda bir kişi dahi var ise sonraki sınıflardan seçim yapmak gerekmez.
Zevil-Erhâm Sınıfı Seçiniz
1. Sınıf
Kızın Oğlu
Kızın Kızı
Oğlun Kızının Oğlu
Oğlun Kızının Kızı
Kızın Oğlunun Oğlu
Kızın Oğlunun Kızı
Kızın Kızının Oğlu
Kızın Kızının Kızı
2. Sınıf
Annesinin Babası
Babasının Annesinin Babası
Annesinin Babasının Babası
Annesinin Babasının Annesi
Annesinin Annesinin Babası
3. Sınıf
Üçüncü sınıf, meyyitin babasının fürû’udur. Her nev’ kız kardeş çocukları veyâ torunları ve anadan erkek kardeş çocukları ve her nev’ erkek kardeş kızları veyâ torunları bunlardandır.
Bu sınıftan kimse var mı?
4. Sınıf
Dördüncü sınıf, ceddin ve ceddenin fürû’udur. Halalar, teyzeler, dayılar ve anadan amcalar bu sınıfdandır. Anadan amca, babanın anadan erkek kardeşidir. Babanın ana-baba bir kardeşi ve baba bir kardeşi olan amcalar, asabedir. Her nev’ amca kızları ve hepsinin çocukları da dördüncü sınıfdandır.
Bu sınıftan kimse var mı?
5. Sınıf
Beşinci sınıf, babanın ve ananın ceddinin fürû’udur. Ananın veyâ babanın halaları, teyzeleri, dayıları, babanın anadan amcaları, ananın amcaları, ananın ve babanın amcalarının kızları, ananın amcalarının çocukları beşinci sınıfdandırlar.
Bu sınıftan kimse var mı?


  • Vefât eden kimsenin bırakdığı malın kimlere verileceğini ve nasıl dağıtılacağını öğreten ilme, (İlm-i ferâiz) denir. Allahü teâlânın Kur’ân-ı kerîmde, en açık ve en geniş bildirdiği şey, meyyitden kalan mîrâsın nasıl dağıtılacağıdır. Burada yapılacak işlerin çoğu farz olarak emr olunduğu için, hepsine (Ferâiz ilmi) denilmişdir. (Tezkire-i Kurtubî) muhtasarında, İbni Mâce ve Dâre Kutnînin “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în “bildirdikleri hadîs-i şerîfde, (Ferâiz ilmini öğrenmeğe çalışınız! Bu ilmi gençlere öğretiniz! Ferâiz ilmi, din bilgisinin yarısı demekdir. Ümmetimin en önce unutacağı, bırakacağı şey, bu ilm olacakdır) buyuruldu.
  • Meyyitin bırakdığı maldan ve mülkden, sıra ile, yıkama, kefenleme, defn masrafları ve sonra kul borcları ayrılıp verilir. Geriye kalan mal, mülk, piyasaya göre değerlendirilip, üçe bölünür. Bir kısmı ile, islâmiyyete uygun olan vasıyyetleri yerine getirilir. Diğer iki kısm eşyânın, değerlerine göre kendileri veyâ satılıp paraları vârislerine dağıtılır.

Kaynak : Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye, 143. Baskı, Hakikat Kitabevi, İstanbul.
  • Önce, eshâb-ı ferâiz denilen oniki kişiye, Kur’ân-ı kerîmde bildirilen hakları verilir. Bu haklara, (Farz) adı da verilmişdir. Bunlardan dördü erkekdir.
  • Eshâb-ı ferâizden artan mal, asabe denilen akrabâdan meyyite en yakın olanına verilir. Asabe yok ise, bu artanlar da, eshâb-ı ferâize dağıtılır. Fekat, zevc ve zevceye, bu sefer verilmez.
  • Eshâb-ı ferâizden ve asabelerden kimse yok ise, zevil-erhâm denilen akrabâya verilir. Zevil-erhâm beş sınıfdır.
  • Zevil-erhâmın beş sınıfından birinde bulunanlardan bir kişi varsa, bundan sonraki sınıflarda bulunanlar, meyyite dahâ yakın olsalar bile, vâris olamazlar.
  • Zevil-erhâmdan da kimse yoksa, mevlel-muvâlât denilen adama verilir. Bu da yok ise, kardeşimdir demesi gibi, bir vâsıta ile soyu olduğunu söylediği, fekat o vâsıtanın kabûl etmediği kimseye verilir.
  • Yukarıdaki vârislerden hiçbiri yok ise, mîrâsın üçde ikisi dahî, vasıyyete harcanır. Vasıyyeti de yok ise, meyyit zimmî olsa bile, Beyt-ül-mâl alır.

Kaynak : Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye, 143. Baskı, Hakikat Kitabevi, İstanbul.